Privacybeleid

Susan Feijen | House of PROgress | M +31 6 55738552 | houseofprogress@icloud.com

 

Nicolaas van der Laanstraat 33 NL-2013 BL Haarlem

KvK nr   64607593

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-01-2021

We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Omdat we hechten aan transparantie laten we je in deze Privacy Verklaring weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of een product of dienst afneemt. We leggen je uit waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie deze mogen verwerken. Zo verduidelijken wij onze werkmethode. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van House of Progress.

House of Progress respecteert de privacy van alle coaches, klanten, opdrachtgevers, werknemers van opdrachtgevers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. House of Progress handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruik van onze diensten


Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (coaching/training/opstellingen of online training) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. Je persoonsgegevens worden voor zeven jaar opgeslagen. Dit vanwege de regels vanuit de belastingdienst. Gemaakte offertes blijven 40 dagen van kracht en bewaard.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt House of Progress gegevens vast in haar database ten behoeve van de kwaliteit van het te leveren traject en het gebruik door House of Progress.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
Voor en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen en verleden, ras (als we je foto gebruiken), godsdienst, levensovertuiging, seksualiteit, gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van de ouders of voogd en zij een coachingstraject en of training doorlopen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op de website ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via houseofprogress@icloud.com dan verwijderen we die informatie. 

House of Progress minimaliseert de vastlegging van persoonsgegevens daar waar mogelijk en verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Indien er gebruik gemaakt wordt van foto’s en of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen staan afgebeeld, vraagt House of Progress altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.

Wij leggen persoonsgegevens vast voor:

  • Het uitvoeren van de administratie van klanten en de uitvoering van de overeenkomst
  • Het kunnen verlenen van service indien je die bij het gebruik van House of Progress nodig hebt
  • Het op de hoogte houden van gebruikers middels nieuwsbrieven van evenementen en diensten (coaching, adviesgesprekken, mediation) van House of Progress
  • Het incasseren en verwerken van Betalingen

 

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons worden bewaard. Voor het opvragen van je gegevens kun je contact opnemen met housofprogress@icloud.com.

Je hebt tevens het recht om House of Progress op te dragen je gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie.

 

Datalek

Evt. datalekken worden te allen tijde gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.

Daarnaast neemt House of Progress alle passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Klachten

Indien je van mening bent dat je persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk is uw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

HTTP://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen je persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar houseofprogres@icloud.com

 

Zwarte lijst 

Het staat House of Progress vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van House of Progress ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van House of Progress. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van House of Progress.

Veranderingen

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: houseofprogress@icloud.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je paspoort, paspoortnummer, Burgerservicenummer en MZR (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart! Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar vier weken, op jouw verzoek. 

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de House of Progress website worden cookies gebruikt om je inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van je laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra je je browser afsluit).

Automatisch gegenereerde informatie

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit:
je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. House of Progress plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: Houseofprogress@icloud.com of bellen op nummer: 06-55738552

 

blijf op de hoogte

Als je het leuk vindt om nieuwtjes, ontwikkelingen of inspiratie vanuit House of Progress te ontvangen meld je dan aan voor de HoP newspaper. Deze verschijnt zodra er iets nieuws valt te melden, dus onregelmatig.

House of Progress gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacy verklaring.